Sparks Academy: Omsätta samtal till handling

Image from iOS.png
 
 

omsätta samtal till handling

Ett år efter #metoo-rörelsen är det fortfarande brist på arbetsplatsens fulla ansvar. House of Sparks hjälper företag att gå från samtal till handling.     

Under 2018 har Charlotta Rydholm genomfört över 50 st medvetandegörande samtal för att skapa hållbara arbetsplatser och samarbeten. Resultatet visar att det finns tydliga behov i flertalet branscher att omsätta samtal till handling. Här är vår lösning.

 

om utbildningen

Detta är en skräddarsydd utbildning. Utbildningen pågår under en dag. Det börjar med ett inkluderande samtal, fortsätter med att insikter definieras och avslutas med tydliga riktlinjer för att få en inkluderande, respektfull arbetsplats.

Under dagen genomgår deltagarna tre processer:

  1. O-modellen visualiserar vilka områden som arbetsplatsen behöver arbeta med. O-modellen visar tydligt hur olika händelser och vanor upplevs. Genom att samtala om dem kan vi också se vilken väg fram som är den bästa för organisationen och alla inblandade.

  2. Främjartekniker fungerar effektivt som ett tak att fästa utmaningarna i. Genom att vända på dem och se dem som något arbetsplatsen saknar, så kan vi definiera vad som behöver göras för att få utmaningar att omvandlas till lösningsorienterade uppdrag att lösa.

  3. Runda Modellen visualiserar tydligt vem som tar ägandeskap för förändringen, hur den ska genomföras och vilken märkbar påverkan den har.

Lärare

Charlotta Rydholm är författare, pedagog och facilitator. Hon har en bakgrund hos Razorfish och Lowe Brindfors för att nämna några arbetsplatser. Efter en tid som utbildningschef på Berghs School of Communication, startade Charlotta .tobegin. Uppdragen har varit att utforma, underlätta och leverera lärandeupplevelser för kunder som IKEA, Skanska, Swedbank och Media Evolution. I maj 2018 startade hon House of Sparks tillsammans med Christian Olsson och Fredrik Heghammar.

 

DETTA FÅR DELTAGAREN

  • lära sig arbeta med O-modellen, Främjartekniker och Runda Modellen.

  • hjälp att se brister i ert ledarskap och relationer som kan leda till kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

  • en gemensam, samlad kunskap om hur ett självledarskap minimerar otydlighet.

  • en modell för att vända utmaningar till möjligheter.

  • riktlinjer för framtida arbete för en hållbar och inkluderande arbetsplats. 

Fakta

Datum: Enligt överenskommelse med kund

Tid: Dagtid 9.00-16.00

Antal lektionstimmar: 7h

Pris: 25.000 SEK ex moms (för upp till 30 deltagare)

Ansvarig: Charlotta Rydholm

 

Kontakta oss

Namn *
Namn
Jag vill *